Activiteiten

Kennis, kunde en ervaring ruimte bieden

Daarvoor:

werken we samen aan onderstaande activiteiten

SIVV is een stichting zonder winstoogmerk, met de opbrengst van betaalde activiteiten bekostigen we andere. 

 

SIVV een denktank voor veiligheid

De Stichting Innovatie voor Veiligheid vormt door de diversiteit van haar bestuurders en deelnemers een denktank voor veiligheidsvraagstukken. Uniek is dat in SIVV zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderzoekers bij elkaar komen, die een aanzet geven om veilgheidsthema's op een geheel andere wijze te gaan bezien c.q. aanpakken. Sinds de start in 2011 zijn er uit de samenwerking al vele inspirerende zaken ontsproten en wordt de discrepantie in de match tussen vraag en aanbod steeds beter aangevoeld. De drive van ondernemer, opdrachtgever en onderzoeker is enorm, alsook moet deze een weg vinden in verbinding en respect. Co-creatie is daarom het credo. Wij nodigen eenieder die behoefte heeft aan een denktank op veiligheid uit om met ons om tafel te gaan.

De deelnemers van SIVV moedigen het denken en werken aan een veilige samenleving aan o.a. door het publiceren van artikelen. Hieronder vindt u enkele interessante publicaties vanuit diverse perspectieven over veiligheid. 

Crisis managen is logistiek werk, echter? De meldkamer belicht Curating informatie voor veiligheid De politie afschaffen of anders inregelen
Veiligheid niet meten met onveiligheid