Het Innovatieplatform voor Veiligheidsvraagstukken

Wij zijn actief in de volgende domeinen:

Innovatie

Overheid

Veiligheid

Defensie

Gezondheid

Infrastructuur

Openbare orde

Transport