De Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV) is een ongesubsidieerd innovatieplatform voor veiligheidsvraagstukken en richt zich op overheid, onderwijs, ondernemers (ZZP, BV, VOF) en maatschappelijke organisaties die hun focus hebben op veiligheid.

Co-creatie staat bij ons altijd centraal, waarbij wij vraag, aanbod, onderzoek & ervaring, alsmede gewenst gebruik laten samenkomen. Door onze quadruple Helix benadering – het  betrekken van overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving – zijn onze oplossingen breed gedragen. Deze  komt onder andere tot uiting in onze Digitafel MethodiekPastapraat en Innovation Challenge. Door onze filosofie werken wij langs de TOP-benadering; Veiligheid gaat vaak over de combinatie van Techniek, Organisatie(s) en Processen/procedures. 

SIVV biedt enthousiaste en gedreven deskundigen binnen de veiligheidsbranche de mogelijkheid om op persoonlijke titel deelnemer te worden. Meer informatie over het deelnemerschap vind je hier.