De Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV) is een ongesubsidieerd innovatieplatform voor veiligheidsvraagstukken en richt zich op overheid, onderwijs, ondernemers (ZZP, BV, VOF) en maatschappelijke organisaties die hun focus hebben op veiligheid.

We werken altijd co-creatief, waarbij we graag vraag, aanbod, onderzoek & ervaring, alsmede gewenst gebruik laten samenkomen. Door onze quadruple Helix benadering – betrekken van overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving-  zijn onze oplossingen breed gedragen. Deze komt onder andere tot uiting in onze Pastapraat en Innovation Challenge.
Ook werken we langs de TOP benadering; Veiligheid gaat vaak over een combinatie van techniek, organisatie(s) en processen/procedures.

SIVV biedt enthousiaste en gedreven deskundigen binnen de veiligheidsbranche de mogelijkheid om op persoonlijke titel deelnemer te worden. Meer informatie over het deelnemerschap vind je hier.

Sluit Menu