Digitafel Methodiek

SIVV biedt in samenwerking met het UMCG van de Universiteit Groningen de door hun ontwikkelde unieke Digitafel Methodiek aan. De Digitafel Methodiek (DTM) ondersteunt groepen van professionals en stakeholders in hun besluitvorming- en creatief proces. Samen met het UMCG zijn diverse programma’s ontwikkeld om professionals binnen het veiligheidsdomein in staat te stellen het maximale uit groepsbesluitvorming te kunnen halen.

Wat is een Digitafel?

De Digitafel is een touchscreen met een oppervlak van ongeveer anderhalve vierkante meter, waarop men door aanraken en swipen, visuele informatie kan ordenen. De groepen krijgen met DTM niet alleen sneller inzicht over hoe deze processen verlopen, maar leiden ook tot meer gedragen oplossingen. Aangezien de DTM een generieke ondersteuningsvorm is, met een vele functionaliteiten, zijn de toepassingen talloos:

  • Design Thinking en Shared Decision Making;
  • Versterken draagvlak;
  • Opstellen missie en visie.
Hier kunt u de uitgebreide brochure downloaden.
 

Pastapraat

SIVV hecht veel belang in haar netwerk. Niet voor niets is co-creatie één van ons credo’s. Om die reden organiseert SIVV regelmatig netwerkbijeenkomsten. De pastapraat is daar een succesvol voorbeeld van. Aan de hand van een thema, dat wordt ingeleid door een autoriteit op dat gebied, wordt een discussie gevoerd. Verdieping en kennisdeling is daarbij het doel. Na afloop wordt een eenvoudige, maar smakelijke pasta opgediend waarbij voldoende tijd is om te netwerken. Recent hebben wij met het Rode Kruis een pastapraat over ‘zorgcontinuïteit’ georganiseerd. Stuur een e-mail als u op de genodigdenlijst geplaatst wilt worden.

Innovation Challenge

Veel gemeenten voelen de noodzaak om diverse veiligheidsvraagstukken op te lossen. Elke gemeente heeft wel te maken met woninginbraken, bedrijfsdiefstal, drugshandel, criminele organisaties, risicovolle evenementen, moeilijk controleerbare gebieden, agressieve groepen, etc.. De aangeboden oplossingen lossen vaak slechts een deel van het probleem op. Dit komt doordat het probleem niet precies is geanalyseerd of de onmogelijkheid om “out-of-the-box” te denken. De kennis en kunde van burgers, bedrijven en kennisinstellingen in de gemeente zou mogelijk de juiste aanvulling kunnen zijn voor of een andere richting kunnen geven aan een adequate oplossing voor veiligheidsvraagstukken. De SIVV heeft de Innovation Challenge ontwikkeld, een beproefde methodiek om kennis en kunde te mobiliseren. 

De Innovation Challenge is een methodiek om betrokkenheid, expertise en netwerken in de gemeente optimaal te gebruiken voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. De Innovation Challenge brengt Ondernemers, Onderwijs, Omgeving en Overheid, de zogenoemde 4 O’s, samen. De Innovation Challenge kent een aantal gestructureerde fasen, waarbij in de eerste fase geluisterd wordt naar het probleem zonder direct met oplossingen te komen. Gebleken is dat op deze wijze inspirerende, verrassende en vooral werkbare oplossingen worden gevonden die niet altijd in de techniek liggen, maar vooral ook in functionaliteit of bewustwording. Voorop staat de oplossing van het veiligheidsvraagstuk en niet de beste techniek.
Neem contact met ons op hoe SIVV u kan helpen de juiste vragen te stellen en met u op zoek te gaan naar een oplossing.

SIVV heeft samen met drie hogescholen, Fontys, Saxion en Avans haar brandweerexpertise onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van het (wereldwijde gestandaardiseerde) netwerkprotocol ZigBee voor de fysieke veiligheid van hulpverleners. Het systeem kreeg de naam FireBee en de commerciële toepassing HopSecure. De resultaten waren zeer bemoedigend en leerzaam. Onder andere de regionale omroep Brabant10 berichtte hierover. Uit de resultaten is het plan opgepakt om FireBee verder te ontwikkelen onder de naam HopSecure.  

HopSecure omvat de volgende producten voor hulpverleners:

  • middelen waarmee snel de aard en omvang van de dreiging in een gebouw kan vaststellen
  • middelen waarmee in gebouwen gevolgd kan worden (track+trace)
  • middelen waarmee men zich kan oriënteren binnen gebouwen
  • een fall back systeem waarmee de hulpverlener kan communiceren bij uitval of niet werken van C2000

Over FireBee zijn een aantal artikelen verschenen: Spraak over Zigbee (Bits&Chips), Positiebepaling in een Zigbee-sensornetwerk (Bits&Chips), Altijd contact met FireBee (Incident).