Pastapraat

SIVV hecht veel belang in haar netwerk. Niet voor niets is co-creatie één van haar credo’s. Om die reden organiseert SIVV regelmatig netwerkbijeenkomsten. De pastapraat is daar een succesvol voorbeeld van. Aan de hand van een thema, dat wordt ingeleid door een autoriteit op dat gebied, wordt een discussie gevoerd. Verdieping en kennisdeling is daarbij het doel. Na afloop wordt een eenvoudige, maar smakelijke pasta opgediend waarbij voldoende ruimte is om te netwerken. Recent hebben wij met het Rode Kruis een pastapraat over ‘zorgcontinuïteit’ georganiseerd. Stuur een e-mail als u op de genodigdenlijst geplaatst wilt worden.

Innovation Challenge

Veel gemeenten voelen de noodzaak om diverse veiligheidsvraagstukken op te lossen. Elke gemeente heeft wel te maken met woninginbraken, bedrijfsdiefstal, drugshandel, criminele organisaties, risicovolle evenementen, moeilijk controleerbare gebieden, agressieve groepen, etc.. De aangeboden oplossingen lossen vaak slechts een deel van het probleem op. Dit komt doordat het probleem niet precies is geanalyseerd of de onmogelijkheid om “out-of-the-box” te denken. De kennis en kunde van burgers, bedrijven en kennisinstellingen in de gemeente zou mogelijk de juiste aanvulling kunnen zijn voor of een andere richting kunnen geven aan een adequate oplossing voor veiligheidsvraagstukken. De SIVV heeft de Innovation Challenge ontwikkeld, een beproefde methodiek om kennis en kunde te mobiliseren. 

De Innovation Challenge is een methodiek om betrokkenheid, expertise en netwerken in de gemeente optimaal te gebruiken voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. De Innovation Challenge brengt Ondernemers, Onderwijs, Omgeving en Overheid, de zogenoemde 4 O’s, samen. Waarbij in de eerste fase geluisterd wordt naar het probleem zonder direct met oplossingen te komen. Gebleken is dat op deze wijze inspirerende, verrassende en vooral werkbare oplossingen worden gevonden die niet altijd in de techniek liggen, maar vooral ook in functionaliteit of bewustwording. Voorop staat de oplossing van het veiligheidsvraagstuk en niet de beste techniek.
Neem contact met ons op hoe SIVV u kan helpen de juiste vragen te stellen en met u op zoek te gaan naar een oplossing.

FireBee

SIVV heeft samen met drie hogescholen, Fontys, Saxion en Avans haar brandweerexpertise onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van het (wereldwijde gestandaardiseerde) netwerkprotocol ZigBee voor de fysieke veiligheid van hulpverleners. Het systeem kreeg de naam FireBee en de commerciële toepassing HopSecure. De resultaten waren zeer bemoedigend en leerzaam. Onder andere de regionale omroep Brabant10 berichtte hierover. Uit de resultaten is het plan opgepakt om middelen te ontwikkelen onder de naam HopSecure.  

HopSecure omvat de volgende producten voor hulpverleners:

  • middelen waarmee snel de aard en omvang van de dreiging in een gebouw kan vaststellen
  • middelen waarmee in gebouwen gevolgd kan worden (track+trace)
  • middelen waarmee men zich kan oriënteren binnen gebouwen
  • een fall back systeem waarmee de hulpverlener kan communiceren bij uitval of niet werken van C2000

Over FireBee zijn een aantal artikelen verschenen: Spraak over Zigbee (Bits&Chips), Positiebepaling in een Zigbee-sensornetwerk (Bits&Chips), Altijd contact met FireBee (Incident).

Sluit Menu