SIVV International

Horizon 2020
De missie van SIVV is het vergroten van de veiligheid en het welbevinden. Deze ambitie strekt verder dan alleen Nederland. Daarom staat SIVV open voor samenwerkingen in bijvoorbeeld EU-verband. Naast de expertise en het netwerk is SIVV door het non-profit karakter een ideale partner bijvoorbeeld in Horizon 2020 projecten.

The Energy of Sint Maarten
In oktober 2017 verwoestte de orkaan Irma het eiland Sint Maarten grotendeels. Omdat Sint Maarten in de zogeheten hurricane belt ligt, wordt Sint Maarten regelmatig geteisterd door orkanen. Samen met een aantal andere partners heeft SIVV daarom het initiatief genomen voor een project om de verwoesting van Irma en andere toekomstige orkanen als kans te benutten door Sint Maarten te ontwikkelen als het regionaal centrum voor ontmoeting met de focus op innovatie, kennisdeling, duurzaamheid en persoonlijke ervaringen.