SIVVPress

De Stichting Innovatie voor Veiligheid zet zich in voor de bevordering van veiligheid en het vergroten van de kennis daaromtrent. Dat is de reden dat SIVV in quadruple Helix verband, dus met onderwijs, overheid, ondernemers en omgeving, samenwerking zoekt. Om veiligheid meer onder de aandacht te brengen is SIVV sinds kort gestart met SIVVPress. SIVVPress is een uitgeverij van veiligheidspublicaties met het van, voor, door principe. Dat betekent dat de publicaties van de veiligheidswereld zijn, voor de veiligheidswereld is en dat het door de veiligheidswereld wordt gemaakt. Door onze nauwe samenwerking met een gerenommeerde drukker en vormgever zijn wij in staat snel en met een hoge kwaliteit uw uitgaven te verzorgen. Bijvoorbeeld ook voor het drukken van uw publicaties zoals doctoraalscripties en dissertaties. Neem contact met ons op voor informatie hoe wij u zouden kunnen ondersteunen.

De initiatiefnemers van het boek zien toepassingen in het onderwijs als les en leerstof en bij het uitwerken van scripties en cases. Binnen de overheid zien zij mogelijkheden voor politieke agendavorming. Het bedrijfsleven, niet alleen binnen het veiligheidsdomein, kan aan de hand van de essays innoverende ontwikkelingen starten. De essays zijn een prima basis om onderzoeksvragen te formuleren op welke wijze toekomstige veiligheid vorm kan krijgen.

SIVV organiseert discussiebijeenkomsten, zoals een Pastapraat, met auteurs van onze publicaties. Vraag naar de mogelijkheden.

‘Quo Vadis Smart City’. De toekomst van een leefbare stad

Op 12 december 2019 is ons tweede boek ‘Quo Vadis Smart City?’ in de ‘Na Vandaag’ reeks gepresenteerd. In een druk bezochte bijeenkomst nam Arjen Kapteijns, fractievoorzitter Groen Links in Den Haag, het eerste exemplaar namens wethouder Liesbeth van Tongeren in ontvangst.

Smart City omvat een complex van in elkaar grijpende oplossingen en stelt samenlevingen en met name steden voor nieuwe uitdagingen. Tegenwoordig is de behoefte aan meer innovatieve duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling inmiddels breed geaccepteerd. Nieuwe ontwikkelingen en trends volgen elkaar in hoog tempo op – een continue stroom van nieuwe principes, technische producten en toepassingen. Echter, er bestaat nog geen consistent begrip van de synergie die te halen is uit de combinatie van mogelijkheden en de kracht van een overkoepelende, integrale visie en de daarbij behorende prestatiecriteria en indicatoren. Vaak blijven goedbedoelde maatregelen en stappen ad hoc en geïsoleerd, waardoor de totale opbrengst suboptimaal en soms zelfs negatief kan uitvallen.

Een gezonde sociale en economische ontwikkeling is afhankelijk van bijvoorbeeld een goede, effectieve en veilige stedelijke structuur. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van stedelijke planning en bouwkunde, duurzame energie, sociale en economische processen, veiligheid en gezondheid, transport? 

‘Na Vandaag’. De toekomst van een veilige samenleving

‘Na Vandaag’  presenteert een andere en prikkelende kijk op wat veiligheid in de nabije toekomst voor ons als individu en samenleving kan gaan betekenen. Een groot aantal gerenommeerde auteurs uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en maatschappelijk organisaties geven in 45 essay’s hun visie op het begrip ‘toekomstige veiligheid’. “Na Vandaag’ is de eerste in een reeks veiligheidspublicaties.

De initiatiefnemers van het boek zien toepassingen in het onderwijs als les en leerstof en bij het uitwerken van scripties en cases. Binnen de overheid zien zij mogelijkheden voor politieke agendavorming. Het bedrijfsleven, niet alleen binnen het veiligheidsdomein, kan aan de hand van de essays innoverende ontwikkelingen starten. De essays zijn een prima basis om onderzoeksvragen te formuleren op welke wijze toekomstige veiligheid vorm kan krijgen.

Op 22 januari 2018 nam Tweede Kamerlid Chris van Dam het eerste exemplaar van ‘Na Vandaag’ in ontvangst. De feestelijke boekpresentatie vond plaatst in de nieuwe huisvesting van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Naar aanleiding van de boekpresentatie van ‘Na Vandaag’ heeft het vaktijdschrift ‘Beveiliging’ onze voorzitter Paul Pattynama geïnterviewd. Lees hier het hele interview.