SafetyCloud: eenvoudig DBK info voorhanden

Door twee brandweerregio’s is aan SIVV gevraagd of het mogelijk is om het maken-beheren-serveren van de Digitale Bereikbaarheids Kaart simpeler en goedkoper te maken.

Daarvoor zijn drie redenen:

  1. De huidige applicatie ontwikkelingen op tablets en IPads hebben de ontwikkelingen met MDT’s ingehaald;
  2. De huidige software is ingewikkeld en de MDT’s zijn zwaar en onhandig;
  3. De prijzen zijn te hoog voor de bezuinigende overheid geworden.

SIVV geeft advies aan de brandweerregio’s en de ontwikkelaar van de Apps en de datawarehousing binnen het CMS (content management systeem).
In oktober 2013 is het eerste operationeel prototype in twee pilot brandweerregio’s getest. Inmiddels is deze versie naar tevredenheid opgeleverd en is versie 1.1 gereed gekomen. Met een van de deelnemende regio’s wordt nu onderzocht hoe versie 2.0 kan worden ontwikkeld.