[:nl]

Pastapraat

SIVV hecht veel belang in haar netwerk. Niet voor niets is co-creatie één van haar credo’s. Om die reden organiseert SIVV regelmatig netwerkbijeenkomsten. De pastapraat is daar een succesvol voorbeeld van. Aan de hand van een thema, dat wordt ingeleid door een autoriteit op dat gebied, wordt een discussie gevoerd. Verdieping en kennisdeling is daarbij het doel. Na afloop wordt een eenvoudige, maar smakelijke pasta opgediend waarbij voldoende ruimte is om te netwerken. Stuur een e-mail als u op de genodigdenlijst geplaatst wilt worden.

Pastapraat

Thema’s

16 september: 

Op vrijdagochtend 18 september organiseerde SIVV, tijdens de ESIW,  een drukbezochte Pastapraat over Veiligheid en Design in gebouw 88 in de Spoorzone Tilburg. Wat kan het veiligheidsdomein leren van Design? en wat is de toegevoegde waarde. Drie sprekers leidden de discussie in. Veiligheid en Design: het perspectief vanuit de designer Tet Reuver, het perspectief vanuit de ondernemer (Michael vdr Klip) en Veiligheid en Design: het perspectief vanuit het onderwijs (Ad Schenkels) en het perspectief vanuit de overheid (Jeroen Mulder)

30 juni: 

Hoe kunnen wij gedrag beïnvloeden om onze effectiviteit te vergroten?

We staan er niet bij stil, maar zo’n 95% van ons gedrag vindt onbewust plaats. We zetten gedrag in om onze doelen te behalen zowel in het werk, maar ook privé. Gedrag is datgene wat andere mensen van ons zien en daar ook een oordeel over vellen. Met behulp van de wetenschappelijk getoetste Kuil®-methode is het mogelijk om dat onbewuste gedrag zichtbaar te maken en niet-effectief gedrag te ontwikkelen. Voor deze pastapraat hebben wij een speciaal programma opgesteld. Naast uitleg hoe gedrag werkt en wat je ermee kunt bereiken, gaan we ook daadwerkelijk aan de slag om het effect te ervaren. Je hoeft je niet voor te bereiden, want het belangrijkste wat je meebrengt ben je zelf.

Fotoimpressie

IMG_4472IMG_4477IMG_4471pastapraat 300615-1IMG_4470

1 april: 

Laat het bedrijfsleven kansen liggen door onbekendheid met de Maatschappelijke Organisaties?

Iedereen weet dat de kans op goede producten en opdrachten vergroot wordt als je luistert naar de wensen van je doelgroep. Maar hoe doe je dat? Kennen de ondernemers de wensen van maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, de stichting Consument en Veiligheid? En in hoe verre kennen deze organisaties de wensen van hun achterban?

Mark Hoevenaars praat ons bij de noodzaak grondig onderzoek te doen naar je doelgroep. Zijn devies: ontwerp, innoveer niet vanachter je bureau, maar trekt er op uit en maak contact met je doelgroep. Een belangrijk sleutelwoord bleek ‘empathie’ te zijn: leef je in de ander in en probeer te begrijpen hoe deze denkt en handelt. Dan pas kan je tot producten en diensten komen die gewenst en duurzaam zijn. Je zult verstelt staan wat voor inspirerende informatie dit oplevert. 

Ruim twintig deelnemers vanuit maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven waren op de Pastapraat afgekomen. Gastheer was Ad van Riel van REASeuro, explosieven experts. Zij zijn een wereldwijd opererend bedrijf in het opsporen en vernietigen van explosieven. Zij hebben een eigen opleidingscentrum en een groot databestand aan vindplaatsen en soorten explosieven. Tot hun activiteiten behoren onder meer advisering, risico-analyses en projectplanning. In Nederland zijn zij marktleider.

De bijeenkomst werd traditioneel afgesloten met een uitgebreide pastamaaltijd.

Presentatie Empathie van Berlo

IMG_4079 IMG_4080 IMG_4081 IMG_4082

20 januari 2015:

Welke kansen biedt de Nationale Innovatieagenda Veiligheid ons in 2015?

Peter Elias, werkzaam bij HSD en opsteller van de Nationale Innovatie Agenda (NIAV), legt uit wat de NIAV is en welke kansen deze biedt. Het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD), met als voornaamste geografische concentraties Den Haag, Brabant en Twente, heeft een belangrijke aanjagende, organiserende en coördinerende rol. Dat juist HSD een Nationale Innovatie­ agenda voor Veiligheid opstelt, is dus geen toeval. De innovatieagenda verbindt de vier o’s van overheid, onderzoek, opleiden en ondernemen, en steunt zo de ambities van het regeerakkoord. Door deze publiek­private samenwerking komt de door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zo noodzakelijk geachte kennis­ circulatie tot wasdom, waardoor meer veiligheid en meer banen ontstaan.

Deze agenda is een bron van inspiratie voor alle partijen die zich willen committeren aan innovatie en economische ontwikkeling. De agenda biedt tegelijk richting en ruimte door een aantal innovatiespeerpunten te benoemen die gezamenlijk in een groeiproces kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen beter in staat hun kennisontwikkeling, innovatie­inspanningen en verwervingsbehoeften op elkaar af te stemmen. Voor de behoeftestellers en opdrachtgevers in het veiligheids­ domein resulteert dit in meer waarde voor hun geld; voor de aanbieders ontstaat een robuuste en voorspelbare markt. De agenda biedt zo een fundament voor de ontwikke­ ling van krachtige, internationaal opererende consortia, zodat Nederland in Europa op het terrein van innovatieve veiligheidsoplossingen een economische speler van formaat blijft. Met deze agenda sluit Nederland naadloos aan op innovatiedoelstellingen van de Europese Commissie, zoals geformuleerd in het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Ook in dit programma staat de samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennis­ instellingen en wetenschap centraal. Deze nationale agenda heeft dus een internationale uitstraling.

18 november 2014:

Kan duurzaamheid ingezet worden ter bevordering van sociale veiligheid?

Cor Rademaker, van het bureau Strateq, legt het begrip Smart Cities uit en de kansen die deze bieden voor de veiligheidssector. Hieronder een presentatie van Cor Rademaker in 2014 bij UNC Global Sustainability Symposium: The Story of Cities.

Het afgelopen decennium vindt er een grote trek naar de steden plaats, ook in Nederland. Steden worstelen met deze groei en de druk die daarbij op stedelijke netwerken ontstaat, zoals mobiliteit, energie, maar ook sociale netwerken. Smart grids, en smart city concepts beogen een effectievere en efficientere invulling van deze netwerken. Niet alleen binnen de netwerken, maar ook door een slimmere koppeling van de bestaande netwerken onderling. Dit is essentieel voor een duurzame groei en ontwikkeling van de stad, met minder druk op milieu en omgeving.  Daarbij spelen lokale en regionale netwerken een belangrijke rol. Met behulp van een multidisciplinaire benadering zijn (groot-)stedelijke vraagstukken aan te pakken, essentieel is het scheppen van mogelijkheden voor een bottom up benadering. De Smart City methode, waarbij deze aandachtspunten een belangrijk element vormen, biedt oplossingen. Tal van steden in binnen- en buitenland afficheren zich inmiddels als Smart City. Naast een beter stedelijk functioneren op alle vlakken is het ook een marketingtool pur sang.

De steden worstelen vooral met de vraag hoe het techniek en bewoners met elkaar verbindt, hoe smart city van en voor bewoners wordt. In de Schilderswijk is een experiment van start gegaan geinitieerd door Strateq, waarbij ter plaatse duurzame energie wordt opgewekt, een smart grid wordt aangelegd en de energie rekening van bewoners met tweederde wordt verminderd, in samenwerking met een programma dat bewoners en bedrijven in de wijk stimuleert socio economische initiatieven op te zetten. Het mes snijdt daarbij aan 4 kanten:

Groene energie zonder CO2 uitstoot, bewoners krijgen een lagere stabiele energierekening, meer sociale cohesie en integratie met lokale initiatieven, model om wijken met (sociale) huurwoningen te verduurzamen, ook sociaal!

[:en]

Pastapraat

SIVV hecht veel belang in haar netwerk. Niet voor niets is co-creatie één van haar credo’s. Om die reden organiseert SIVV regelmatig netwerkbijeenkomsten. De pastapraat is daar een succesvol voorbeeld van. Aan de hand van een thema, dat wordt ingeleid door een autoriteit op dat gebied, wordt een discussie gevoerd. Verdieping en kennisdeling is daarbij het doel. Na afloop wordt een eenvoudige, maar smakelijke pasta opgediend waarbij voldoende ruimte is om te netwerken. Stuur een e-mail als u op de genodigdenlijst geplaatst wilt worden.

Pastapraat

Thema’s

30 juni: 

Hoe kunnen wij gedrag beïnvloeden om onze effectiviteit te vergroten?

We staan er niet bij stil, maar zo’n 95% van ons gedrag vindt onbewust plaats. We zetten gedrag in om onze doelen te behalen zowel in het werk, maar ook privé. Gedrag is datgene wat andere mensen van ons zien en daar ook een oordeel over vellen. Met behulp van de wetenschappelijk getoetste Kuil®-methode is het mogelijk om dat onbewuste gedrag zichtbaar te maken en niet-effectief gedrag te ontwikkelen. Voor deze pastapraat hebben wij een speciaal programma opgesteld. Naast uitleg hoe gedrag werkt en wat je ermee kunt bereiken, gaan we ook daadwerkelijk aan de slag om het effect te ervaren. Je hoeft je niet voor te bereiden, want het belangrijkste wat je meebrengt ben je zelf.

Fotoimpressie

IMG_4472IMG_4477IMG_4471pastapraat 300615-1IMG_4470

1 april: 

Laat het bedrijfsleven kansen liggen door onbekendheid met de Maatschappelijke Organisaties?

Iedereen weet dat de kans op goede producten en opdrachten vergroot wordt als je luistert naar de wensen van je doelgroep. Maar hoe doe je dat? Kennen de ondernemers de wensen van maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, de stichting Consument en Veiligheid? En in hoe verre kennen deze organisaties de wensen van hun achterban?

Mark Hoevenaars praat ons bij de noodzaak grondig onderzoek te doen naar je doelgroep. Zijn devies: ontwerp, innoveer niet vanachter je bureau, maar trekt er op uit en maak contact met je doelgroep. Een belangrijk sleutelwoord bleek ‘empathie’ te zijn: leef je in de ander in en probeer te begrijpen hoe deze denkt en handelt. Dan pas kan je tot producten en diensten komen die gewenst en duurzaam zijn. Je zult verstelt staan wat voor inspirerende informatie dit oplevert. 

Ruim twintig deelnemers vanuit maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven waren op de Pastapraat afgekomen. Gastheer was Ad van Riel van REASeuro, explosieven experts. Zij zijn een wereldwijd opererend bedrijf in het opsporen en vernietigen van explosieven. Zij hebben een eigen opleidingscentrum en een groot databestand aan vindplaatsen en soorten explosieven. Tot hun activiteiten behoren onder meer advisering, risico-analyses en projectplanning. In Nederland zijn zij marktleider.

De bijeenkomst werd traditioneel afgesloten met een uitgebreide pastamaaltijd.

Presentatie Empathie van Berlo

IMG_4079 IMG_4080 IMG_4081 IMG_4082

20 januari 2015:

Welke kansen biedt de Nationale Innovatieagenda Veiligheid ons in 2015?

Peter Elias, werkzaam bij HSD en opsteller van de Nationale Innovatie Agenda (NIAV), legt uit wat de NIAV is en welke kansen deze biedt. Het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD), met als voornaamste geografische concentraties Den Haag, Brabant en Twente, heeft een belangrijke aanjagende, organiserende en coördinerende rol. Dat juist HSD een Nationale Innovatie­ agenda voor Veiligheid opstelt, is dus geen toeval. De innovatieagenda verbindt de vier o’s van overheid, onderzoek, opleiden en ondernemen, en steunt zo de ambities van het regeerakkoord. Door deze publiek­private samenwerking komt de door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zo noodzakelijk geachte kennis­ circulatie tot wasdom, waardoor meer veiligheid en meer banen ontstaan.

Deze agenda is een bron van inspiratie voor alle partijen die zich willen committeren aan innovatie en economische ontwikkeling. De agenda biedt tegelijk richting en ruimte door een aantal innovatiespeerpunten te benoemen die gezamenlijk in een groeiproces kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen beter in staat hun kennisontwikkeling, innovatie­inspanningen en verwervingsbehoeften op elkaar af te stemmen. Voor de behoeftestellers en opdrachtgevers in het veiligheids­ domein resulteert dit in meer waarde voor hun geld; voor de aanbieders ontstaat een robuuste en voorspelbare markt. De agenda biedt zo een fundament voor de ontwikke­ ling van krachtige, internationaal opererende consortia, zodat Nederland in Europa op het terrein van innovatieve veiligheidsoplossingen een economische speler van formaat blijft. Met deze agenda sluit Nederland naadloos aan op innovatiedoelstellingen van de Europese Commissie, zoals geformuleerd in het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Ook in dit programma staat de samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennis­ instellingen en wetenschap centraal. Deze nationale agenda heeft dus een internationale uitstraling.

18 november 2014:

Kan duurzaamheid ingezet worden ter bevordering van sociale veiligheid?

Cor Rademaker, van het bureau Strateq, legt het begrip Smart Cities uit en de kansen die deze bieden voor de veiligheidssector. Hieronder een presentatie van Cor Rademaker in 2014 bij UNC Global Sustainability Symposium: The Story of Cities.

Het afgelopen decennium vindt er een grote trek naar de steden plaats, ook in Nederland. Steden worstelen met deze groei en de druk die daarbij op stedelijke netwerken ontstaat, zoals mobiliteit, energie, maar ook sociale netwerken. Smart grids, en smart city concepts beogen een effectievere en efficientere invulling van deze netwerken. Niet alleen binnen de netwerken, maar ook door een slimmere koppeling van de bestaande netwerken onderling. Dit is essentieel voor een duurzame groei en ontwikkeling van de stad, met minder druk op milieu en omgeving.  Daarbij spelen lokale en regionale netwerken een belangrijke rol. Met behulp van een multidisciplinaire benadering zijn (groot-)stedelijke vraagstukken aan te pakken, essentieel is het scheppen van mogelijkheden voor een bottom up benadering. De Smart City methode, waarbij deze aandachtspunten een belangrijk element vormen, biedt oplossingen. Tal van steden in binnen- en buitenland afficheren zich inmiddels als Smart City. Naast een beter stedelijk functioneren op alle vlakken is het ook een marketingtool pur sang.

De steden worstelen vooral met de vraag hoe het techniek en bewoners met elkaar verbindt, hoe smart city van en voor bewoners wordt. In de Schilderswijk is een experiment van start gegaan geinitieerd door Strateq, waarbij ter plaatse duurzame energie wordt opgewekt, een smart grid wordt aangelegd en de energie rekening van bewoners met tweederde wordt verminderd, in samenwerking met een programma dat bewoners en bedrijven in de wijk stimuleert socio economische initiatieven op te zetten. Het mes snijdt daarbij aan 4 kanten:

Groene energie zonder CO2 uitstoot, bewoners krijgen een lagere stabiele energierekening, meer sociale cohesie en integratie met lokale initiatieven, model om wijken met (sociale) huurwoningen te verduurzamen, ook sociaal!

[:]