Join SIVV innovation platform

become a member if you:

  • ook staat voor een veilig leef- en werkklimaat;
  • wilt verenigen en veiligheidsinnovatie wilt stimuleren;
  • wilt aansluiten op ons groot netwerk binnen het veiligheidsdomein;
  • ondersteund wilt worden met creatieve oplossingen;
  • meer vragen heeft dan antwoorden.

lees hier verder wat SIVV u als deelnemer kan bieden.

of neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor een juiste aanpak van uw veiligheidsvraagstukken, die functioneel, verbindend, resultaatgericht, innovatief, afstemmend en pragmatisch is.

  • schrijf een reactie:                               reactiepagina
  • stuur een algemene e-mail naar:      info@sivv.nl
  • of stuur een e-mail of bel naar:         de SIVV co-creators
  • stuur een brief naar:                           Postbus 5019, 5004 EA  Tilburg

 

en bouw mee aan een veilige omgeving

Wij bouwen met ieders unieke expertise aan een veilige samenleving