Aanvraag EU subsidies binnen veiligheidsprogramma’s

SIVV vraagt samen met diverse andere internationale instellingen subsidies aan voor het beter onderzoeken en organiseren van veiligheid in Europa. De veiligheidsexpertise van SIVV wordt zowel ingezet vanuit de deskundigheid uit de praktijk als uit ondernemerschap.

website Europese Unie