Het Nieuwe Werken in hulpverleningsland

Het Nieuwe Werken staat op een verlanglijstje van vele hulpverleningsorganisaties. Maar wat is het nu en wat levert het op? Gaat het om bezuinigen of om reorganiseren naar “lean en mean”? SIVV heeft samen met partner NEXXU een roadmap opgesteld voor hulpverleningsorganisaties, waarin de stappen van eerste verkenning naar algehele implementatie wordt uitgelegd. Commitment van mens en organisatie staat centraal. Midden april zal een link naar de nexxu website worden geplaatst met daarop een test naar uw status in het neiuwe werken. Op 29 mei 2014 vindt een “lagerhuis debat” plaats over dit onderwerp.