Advies over intellectueel eigendomsrechten

“Het hebben van een idee, het toetsen van een idee, over je idee praten, met je idee zaken opstarten”, zijn lastige zaken voor de persoon die een nieuw idee heeft voor de veiligheidsmarkt. Binnen SIVV hebben we de nodige ervaring opgedaan om van idee tot een product te komen en zijn we in co-creatie gaan samenwerken met specifieke deskundigen op dit terrein. Het Intellectual Property (IP) recht behouden middels onderlinge contracten (Non Disclosures Agreements) alsook het werken met een gespecialiseerde IP/ICT/techniek- advocaat. SIVV werkt op dit terrein veel samen met ervaren IP advocaten.

Bezoek nu dohmenadvocaten.nl