Interreg en veiligheid

Nederland staat met de rug naar Europa; ook t.a.v. de kansen voor Veiligheid.
SIVV wil samen met u kijken waar mogelijkhden zijn voor beter euregionale samenwerking. Helaas is het politieke klimaat in Nederland zodanig dat het lijkt alsof ons land met de rug naar Europa staat en dat geldt ook voor Brabant.

Dat is jammer want ook voor onze provincie met bijna net zo veel grens naar Vlaanderen als naar de rest van Nederland, gaan daarmee mogelijk kansen verloren. Brabant heeft na de Randstad de grootste economie van ons land en is de kennisprovincie bij uitstek. Daarnaast kent Brabant diverse logistieke knooppunten en is sterk in de logistieke economie.

Deze factoren, naast het internationale aspect geven juist veel kansen, voor de economie en ook voor veiligheid. Europa kent, naast de regionale samenwerking in Beneluxverband, al enkele jaren een programma om juist de samenwerking tussen regio’s over en weer de grens te stimuleren. Dit geldt zowel voor het gebied van Oost-Nederland en NordRhein-Westfalen, als tussen de zuidgrens en Vlaanderen. In de periode tussen 2007 – 2012 is, onder de naam INTERREG IV A, voor 94 miljoen euro in 184 projecten gestopt die op diverse onderwerpen de samenwerking in euregionaal verband gestimuleerd hebben (op basis van een 50%-cofinanciering).

Het Interreg IV A-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland is gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor dit grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma stelde Europa een budget van ruim 94 miljoen euro ter beschikking. Met de aanvullende steun van onder meer de betrokken nationale overheden en provincies, betekende de uitvoering van het programma een forse investeringsimpuls voor Vlaanderen en Zuid-Nederland. Doel was om door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven, bij te dragen aan de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de hele grensregio.

In het nieuwe programma, dat vanaf 2014 gaat draaien staat de duurzaamheidsdriehoek Mens-Milieu-Economie centraal. De drie punten van deze driehoek vormen ook de prioriteiten van het Operationeel Programma. In de prioriteit Economie wordt ingezet op innovatie en uitbouw van de kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen en het versterken van de economische structuren. Deze versterking kan echter ook bestaan in een investering op veiligheid rondom economische processen zoals logistiek. Diefstallen uit vrachtwagens is een groot probleem in ons land en het project “Secure Lane” op de as Venlo – Eindhoven – Tilburg – Breda – Rotterdam (A67, A2, A58, A 16) heeft aangetoond dat er een enorme economische winst te boeken is. In een periode van 2 jaar is de economische schade teruggebracht van 7,4 miljoen naar nul (u leest het goed). Over Secure Lane zullen wij binnenkort nog apart publiceren.

Op woensdag 28 november 2012 heeft in Antwerpen een voorbereidingsbijeenkomst plaats gevonden waar binnen bovengenoemde domeinen al onderwerpen en ideeën geïnventariseerd werden. Een druk bezochte bijeenkomst waar zo’n 400 vertegenwoordigers van tal van instellingen uit Brabant en Vlaanderen aanwezig waren. De eerste kans om ook veiligheid voor het voetlicht te krijgen, helaas waren er van over en weer de grens slechts drie mensen die in het veiligheidsdomein actief zijn.

Een gemiste kans? Ja en neen. Ja, want dan heb je met elkaar weinig inbreng en onderwerpen. Maar ook, “neen”. Het was duidelijk dat de er goed geluisterd werd naar de veiligheidsonderwerpen. Ze kregen weerklank. De komende maanden zal er nog hard gewerkt moeten worden aan de uitkomsten van deze dag. De lijn is dat er een verslag van deze dag gaat komen (medio januari) en dat een extern bureau de beslissing van de stuurgroep gaat voor bereiden. In september 2013 wordt het programma bepaald en begin 2014 zal de startconferentie plaats gaan vinden. Daarna kunnen aanvragen ingediend worden. Taak aan ons om het project te blijven volgen en om te proberen veiligheidsonderwerpen ook hier geagendeerd te krijgen.

Voor vragen kunt u ook prima terecht bij het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. In de persoon van mevr. C. Bol (c.m.a.bol@brabant.nl) hebt u een zeer terzake kundige provincie-ambtenaar die u met raad en daad ten dienste staat. Wist u trouwens ook dat Lambert van Nistelrooij (CDA) voor het tweede jaar op rij benoemd is tot “Beste euro-parlementariër” inzake de eu-regionale samenwerking en dus ook t.a.v. interreg. Ook van Nistelrooij en zijn staf (lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu) zijn u graag van dienst.

Lees meer over Interreg-euregio