Kennisversterking gemeenteraadsleden

SIVV gaat ondersteuning geven bij project “Kennisversterking gemeenteraadsleden”.
Veiligheid en de verantwoordelijkheid voor veiligheid (zowel sociaal als fysiek) is in Nederland nog altijd een lokale verantwoordelijkheid alhoewel in de afgelopen jaren, met de komst van de regionale politie-organisatie en het ontstaan van de Veiligheidsregio’s, een sterke regionalisering heeft plaats gevonden. Nog altijd is de burgemeester verantwoordelijk en moeten gemeenteraden deze verantwoordelijkheden controleren. Het is de vraag of individuele gemeenteraadsleden nog voldoende kennis hebben om dit goed in te vullen. Veiligheid is een professie en in dit domein is een behoorlijke expertise ontwikkeld. Om deze democratische controle te kunnen blijven vervullen is het van belang dat gemeenteraadsleden weer voldoende kennis hebben, of mogelijkheden om deze kennis te kunnen ontsluiten.