Meldkamer everywhere

Hernieuwde efficientie, meer effectiviteit, kostenbesparing, nieuwe technologische ontwikkelingen, nationale politie, verminderen van het aantal veiligheidsregio’s, zijn de drijvers naar een nieuw 112 meldkamersystematiek in Nederland. Binnen SIVV kennen we als geen ander de diverse oude en nieuwe meldkamersystemen, we hebben allen in diverse rollen als opdrachtgever, opdrachtnemer, onderzoeker meegewerkt aan de totstandkoming van meldkamersystemen. Enerzijds moet de meldkamer dicht bij de mensen staan, anderzijds kan Nederland ook goed overweg met één meldkamer. Door een driedeling te maken in front-, mid- en backoffice is dit technisch en functioneel mogelijk.
Lees bijgevoegd artikel: De meldkamer belicht