OMS Challenge

OMS Challenge is gehonoreerd in de Uitvraag Veiligheid Tilburg 2013, waarbij een samenstel van ondernemers, onderzoekers en brandweer het terugdringen van nodeloze meldingen voor de brandweer met 30% willen verminderen. Het OMS Challenge team onder aanvoering van Sander Hesseling heeft gesteld dat de bewustwording van personen op bedrijven en instellingen met een automatisch brandalarm systeem stevig veranderd dient te worden ten einde de meldingen terug te kunnen dringen. Daarvoor heeft het team op 29 januari 2014 een hele morgen de concertzaal ter beschikking om het bewustwordingsproces op gang te brengen en dit via een app te continueren. De resultaten zijn op meerdere gebieden zeer goed en begin 2015 wordt eeen rapportage verwacht.

Website OMS Challenge Aandacht Omroep Brabant Brabants Dagblad 10 januari 2014
LinkedIn pagina Facebook pagina