Bijeenkomst bedrijven voor veiligheid 18 december 2012

Op 18 december 2012 organiseerde SIVV een bijeenkomst voor Midden-Brabantse bedrijven die met hun producten en diensten een bijdrage leveren aan de veiligheid. De bijeenkomst stond in het teken van samenwerken om meer veiligheid te bereiken alsook meer handel. Door samen te werken kunnen we innovatie stimuleren, kwaliteit brengen en een rol spelen bij het bevorderen van veiligheid in (Midden-) Brabant. De kennis van de ondernemers wordt onvoldoende benut en SIVV wil onder het motto “Samen Sterker” als facilitator fungeren van een samenwerkingsproces. Een proces om met het aanbod van kennis, kunde, diensten, producten en ervaringen beter te kunnen anticiperen op de diverse veiligheidsvraagstukken.

Sfeer impressie bijeenkomst