Ondernemers VeiligheidsPlatform

SIVV wil de samenwerking tussen ondernemers in veiligheid faciliteren door het oprichten van een Ondernemers VeiligheidsPlatform. Dit platform:

 • is een platform van aanbieders en vragers van veiligheidsproducten en –diensten
 • staat open voor aanbieders van veiligheidsproducten en -diensten
 • is non-profit en wordt gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage van de deelnemers
 • ondersteunt de deelnemers in de richting van overheden en andere vragers in de markt
 • stimuleert de deelnemers innovatieve aanbiedingen te doen
 • biedt de mogelijkheid aan de deelnemers gebruik te maken van het netwerk van het SIVV
 • organiseert voor de deelnemers tegen kostprijs regelmatig bijeenkomsten en activiteiten
 • biedt de mogelijkheid om bij het veiligheidsatelier van het SIVV zich te presenteren
 • vermeldt de deelnemers op de website van het SIVV
 • gaat voor gezamenlijke deelname aan aanbestedingen en tenders
 • heeft de ambitie om 35% van de aanbieders als deelnemer te hebben
 • doet aan sociale innovatie: het in praktijk brengen en laten werken van innovaties