Secure Lane

SIVV is betrokken bij het Secure Lane project. De transportsector lijdt jaarlijks rond de 350 miljoen euro directe schade als gevolg van transportcriminaliteit. Veelal worden deze delicten gepleegd op verzorgingsplaatsen langs de autosnelwegen, truckstops of bedrijventerreinen. De transportcriminaliteit schaadt zowel het imago van Nederland als transportland als het imago met betrekking tot het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven en bedreigt zo de economische ontwikkeling.

Door de inzet van intelligente camera’s langs de snelweg en in het bijzondere parkeerplaats c.q. truckstops (beveiligde route oftewel secure lane) kunnen inbraken in vrachtwagens en overige criminaliteit worden teruggebracht en opgelost. Er is een “veilige weg” (Secure Lane) ontwikkeld en geïmplementeerd langs de transportcorridor van de Rotterdamse haven via de A16, A58 en A67 naar Duitsland. De Secure Lane bestaat uit intelligente camera- en detectietechnologie die door middel van glasvezel is aangesloten op de netcentrische veiligheidsketen van de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) in Eindhoven. Particuliere beveiligers én politie observeren in de RTR beelden en overige signalen die binnenkomen. In de periode 2009 – 2011 is het aantal diefstallen uit vrachtwagens op dit traject teruggebracht van 74 naar 2. En deze laatste 2 hebben geleid tot een onmiddellijke aanhouding door de politie. De schade is teruggebracht van 7,2 miljoen euro naar 0.

De stuurgroep van het project bestaat nu nog uit: vertegenwoordigers van de EVO, het Verbond van Verzekeraars (VvV), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI), Veiligheid en Justitie (VenJ) en Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van VenJ is hierbij de grootste financier. De publiek-private samenwerking binnen de Secure Lane wordt bestuurlijk verankerd in de Stichting Secure Lane Nederland.

De stichting Secure Lane Nederland wil graag meer snelwegen onder detectie brengen. In Nederland geldt dit voor de A 50 (Eindhoven – Apeldoorn) en de A 2 (Eindhoven – Maastricht. Ook wil Secure Lane detectie Europees uit gaan breiden, in ieder geval op het traject Breda – Antwerpen – Gent – Kortrijk – Lille (en verder Noord-Frankrijk in). Ook wordt gedacht aan het traject Brussel – Luxemburg. De stichting heeft SIVV gevraagd om hiervoor de mogelijkheden (inclusief financiering en afstemming met betrokken overheidsinstellingen) te onderzoeken en dit voor te bereiden. Europa kent enkele regionale programma’s (structuurfondsen) t.b.v. de stimulering van Naast deze regionale samenwerking over landsgrenzen in het INTERREG-programma kennen de drie zuidelijke provincies ook nog OP-Zuid.

Zoals gemeld is op dit moment het Ministerie van Veiligheid en Justitie de grootste financier. Het ministerie ziet Secure Lane als een project dat eindig is. Secure Lane moet echter gezien worden als een programma waarvoor een constante funding gevonden moet worden. Concept is inmiddels bewezen; grootste struikelblokken zijn de bureaucratische benadering van betrokken (overheids)instellingen en de financiering. In een succesvol project is het nooit lastig om de “geestelijke vader” aan te wijzen maar is het wel lastig om de eigenaar van de continuering te bepalen. Secure Lane zal dan ook niet als een project beschouwd moeten worden maar als een programma waar meerdere partijen voordeel van hebben. Lees hier meer over Info Secure Lane bij Criminee.