Social Business Parks

Social Business Parks is gehonoreerd in de Uitvraag Veiligheid Tilburg 2013, waarbij een samenstel van ondernemers en onderzoekers het terugdringen van inbraken op industrieterreienen willen verminderen. Het Social Business Parks consortium van IC3Dmedia en VCSObservation hebben als drive genomen “Ik ken mijn buurman niet”, een van daaruit gaan zoeken hoe de sociale cohesie op een industriterrein kan worden verbeterd. Verhoogde veiligheid is dan een gevolg van die nieuwe cohesie. De eerste resultaten zijn veelbelovend en op het pilot industrieterrein is al meer dan 80% actief in de cloud van Social Busienss Parks.

Website Social Business Parks