Oplossen van lokale veiligheidsproblemen

Daarvoor:

organiseer een uitvraag voor veiligheidsvraagstukken

Veel gemeenten voelen de noodzaak om diverse veiligheidsvraagstukken op te lossen. Elke gemeente heeft wel te maken met woninginbraken, bedrijfsdiefstal, drugshandel, criminele organisaties, risicovolle evenementen, moeilijk controleerbare gebieden, agressieve groepen, etc.. De aangeboden oplossingen lossen vaak slechts een deel van het probleem op. Dit komt doordat het probleem niet precies is geanalyseerd of de onmogelijkheid om “out-of-the-box” te denken. De kennis en kunde van burgers, bedrijven en kennisinstellingen in de gemeente zou mogelijk de juiste aanvulling kunnen zijn voor of een andere richting kunnen geven aan een adequate oplossing van de gemeentelijke veiligheidsvraagstukken. De Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV) heeft het veiligheidsatelier ontwikkeld, een beproefde methodiek om de lokale kennis en kunde te mobiliseren.

schema uitvraag

Een methodiek om betrokkenheid, expertise en netwerken in de gemeente optimaal te gebruiken voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Het veiligheidsatelier brengt Ondernemers, Onderwijs en Overheid, de zogenoemde 3 O’s, samen. Waarbij in de eerste fase geluisterd wordt naar het probleem zonder direct met oplossingen te komen. Gebleken is dat op deze wijze interessante, verrassende en vooral werkbare oplossingen worden gevonden die niet altijd in de techniek liggen, maar vooral ook in functionaliteit of bewustwording. Voorop staat de oplossing van het veiligheidsvraagstuk en niet de beste techniek.
SIVV helpt u de vragen te stellen en met u op zoek te gaan naar een oplossing, mail ons info@sivv.nl 

maak gebruik van social innovation

SIVV zoekt de oplossingen niet altijd in techniek, maar vooral ook in functionaliteit of bewustwording. Daarom draagt SIVV social innovation een warm hart toe. Het gaat om de oplossing van het veiligheidsvraagstuk en niet om de beste techniek. 

Copyright 2011 – 2014 Stichting Innovatie voor Veiligheid