Veiligheid Innovatie Expertise Fonds

SIVV heeft een speciaal fonds (VIEF) opgericht voor het financieel kunnen bijstaan van projecten of bedrijven die bezig zijn om een innovatie te verwezenlijken. In dit fonds investeren:
–   bestuur en alle deelnemers die 5% het uurtarief aan dit fonds bijdragen
–   gelden uit commissies gegenereerd door co-creatie
–   sponsoring door overheden
SIVV merkt dat er vanuit diverse instanties wordt geprobeert innovaties te steunen middels het aanstellen van innovatiemanagers of new business developers. Onze ervaring leert dat het geen “eilandjeswerk” is en dat al deze innovatoren een platform nodig hebben en moeten collaboreren. SIVV biedt dit platform en via het VIEF zijn we in staat om dit ook uit te kunnen voeren om daadwerkelijk innovaties van de grond te krijgen.