Haalbaarheidsonderzoek Veiligheid Innovatie Centrum

20-1

Veiligheidsregio’s Midden en West-Brabant en Haaglanden, het Tilburg Innovatie Centrum en het Oisterwijkse bedrijf 3S Safety Services steunen een initiatief van SIVV om de haalbaarheid te onderzoeken van een Veiligheid Innovatie Centrum (VIC). In Nederland zijn er inmiddels een aantal initiatieven op dit vlak zoals in Twente en Eindhoven. Hoewel de aanleidingen voor deze initiatieven verschillen, is de gemeenschappelijke deler steeds dat overheid, bedrijfsleven en kenniscentra samen de voedingsbodem opleveren voor innovatie.

In de gezamenlijkheid van de uiteenlopende belangen komen overheid, bedrijfsleven en kenniscentra bijeen. Ook in Midden en West-Brabant is nu een situatie waar verschillende belangen elkaar kunnen versterken in een Veiligheid Innovatie Centrum (VIC) waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht. De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant beschikt op dit moment over een oefencentrum (VOC) dat prima als voedingsbodem kan dienen voor innovaties. Een VIC is niet aan een plaats gebonden, maar de locatie bij een brandweer oefencentrum biedt een aantal opportuniteiten.

Zoals bij veel oefencentra voor specifieke branches is ook bij het VOC in Tilburg de bezettingsgraad en de rendabiliteit een voortdurend aandachtspunt. Hiervoor worden maatwerkoplossingen toegepast die ieder echter hun eigen nadelen hebben. Gedwongen winkelnering van de eigen korpsen heeft als nadeel dat het verrassingselement voor de deelnemers bij het oefenen afneemt. Het uitbaten van een oefencentrum vanuit de private sector heeft als nadeel dat het aanbod van opleidingen en oefeningen die beter bijdragen aan het bedrijfsresultaat voorrang kunnen krijgen boven specifieke opleidingen zoals de gaspakkenopleiding bij de brandweer.

De ambitie van SIVV is om een platform te bieden waar vraag, aanbod en gebruik op het gebied van veiligheid elkaar kunnen versterken. Deze ambitie, gekoppeld aan lokaal gebonden ontwikkelingen zoals bij het oefencentrum in Tilburg, vormt de aanleiding voor het onderzoek van de haalbaarheid van uitbreiding van het VOC naar een Veiligheid Innovatie Centrum.

Het huidige oefencentrum in Tilburg kan daarbij initieel worden gepositioneerd als de plaats waar in gezamenlijkheid van partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid onderzoek wordt gedaan, innovaties getest, verbeterd en getoond kunnen worden aan hulpdiensten en afnemers. Centraal hierbij staan onderwerpen op het gebied van fysieke veiligheid. Hierdoor kunnen producten/diensten sneller ‘marktrijp’ gemaakt worden voor en geïntroduceerd worden op de markt. Deze activiteiten vergroten de economische bedrijvigheid en innovatiekracht en verbeteren de veiligheid. In het onderzoek wordt ook de mogelijkheid onderzocht in hoeverre het initiatief voor een innovatiecentrum in samenwerking met andere oefencentra in Nederland uitgerold kan worden.

Door samenwerking met de huidige en potentiële partners ontstaat een breed draagvlak dat op termijn zelfstandig kan opereren, daartoe zal een verdienmodel gecreëerd worden.

Sfeer impressie paneldiscussie Haalbaarheidsonderzoek