[:nl]

Onze omgeving moet veiliger!

Daarvoor

 aanjagen

Een belangrijke voorwaarde voor prettig samenleven en een bloeiende economie is een veilig leef- en werkklimaat. Daaarom zetten wij met onze passie de schouders onder de uiteenlopende uitdagingen in de zorg voor veiligheid in leven en werken.

creëren 

Steeds vooruitgang boeken op het verbeteren van het veiligheidsgevoel stimulerend op alle vormen van veiligheid. Een fijne omgeving om te wonen, recreëren en werken, heeft baat bij innovaties die helpen onveiligheid te weren.

 borgen 

Het vergroten van veiligheid kan worden verwezenlijkt door verantwoordelijkheden voor veiligheid terug te brengen bij de eigenaar, de burger en de samenleving, en deze los te koppelen van de taken van hulpdiensten. Wij werken permanent aan het op peil houden van de expertise en de wisselwerking tussen creativiteit en tijdsgeest. Juist de gebruikerservaringen in de implementatiefase zijn voor ons van belang. SIVV blijft betrokken om goede ideeën voor veiligheid ook in de praktijk te volgen. Die ideeën gaan over risicoreductie, verhogen van veiligheid en maatregelen die nodig zijn in crisissituaties.

 afstemmen 

Met onze vaardigheden, kennis, ervaringen en ons groot netwerk binnen het veiligheidsdomein, zijn wij in staat ideeën te signaleren en binnen organisaties te implementeren. Wij zorgen voor een strategische afstemming tussen aanbod, vraag en gebruik door intensieve samenwerking met eindgebruikers, onderwijs, onderneming en overheid, door het:

 • stimuleren en werken aan integrale oplossingen
 • aanpakken van veiligheidsvraagstukken vanuit partnership en co-creatie
 • ondersteunen en organiseren met expertise van bestuurlijke draagkracht
 • samenbrengen van kennis, kunde en ervaringen voor werkbare innovaties
 • verantwoord implementeren vanuit zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer
 • managen en leiden van programma’s en projecten

Onze omgeving moet veiliger!

 verbinden 

Veiligheid heeft alles te maken met samenwerken en kan alleen gerealiseerd worden door te verbinden. U en wij, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en ondernemingen hebben hierin een gezamenlijk belang.

 sturen 

Eén van de belangrijkste pijlers onder een duurzame samenleving is veiligheid. Krachtig beleid, ondernemerschap en bestuur geven borging aan veiligheid en beveiliging. 

 opleiden 

Specialisme krijgen en behouden kan alleen maar door opleiden, trainen en oefenen. Leren van anderen, multidisciplinair en in buitenland geeft vorm en kracht aan taakstellingen.

 financieren 

Continu oplossen van veiligheidsvraagstukken en aanmoedigen van innovaties vergen investeringen. Vanuit een gezonde focus op kostenefficiëntie belichten van doelstelling versus de middelen om er te komen. 

 matchen 

Organisaties en bedrijven (h)erkennen de noodzaak tot verandering. Wij helpen bij het scherpstellen en benoemen de essentie van het veiligheidsvraagstuk. Daarmee kan in samenspraak met betrokkene(n) de behoefte nauwkeurig in kaart worden gebracht en helpen wij orde te scheppen in de beantwoording en oplossing. Op deze wijze fungeert SIVV als een innovatieplatform en koppelt aangeboden diensten aan vraagstukken zodat de werkelijke vraag achter de vraag wordt beantwoord. SIVV is een basis waar innovatieve oplossingen worden gegeneerd voor complexe vraagstukken samen met opdrachtgever, het bedrijfsleven, nationale en internationale (wetenschappelijke) kennisinstellingen. Wij ondersteunen bij:

 • selecteren van producten en diensten
 • testen van resultaten
 • mediatie ten behoeve van integratie van koppelingen
 • onderzoeken van oplossingen en oplossingsrichtingen
 • inschakelen van deskundigen uit relevante netwerken
 • verzorgen van workshops, presentaties, demonstraties etc.
 • leveren van projectleiding/- management en projectbegeleiding
 • ondersteunen bij het aanvragen van subsidies

Voor een optimaal resultaat hanteren wij de methodiek van Human Centered Design. In deze HCD methodiek staat bij elke innovatie de eindgebruiker centraal of dit nu over organisatieveranderingen gaat of bij het implementeren van nieuwe technologieën. Het middel is ondergeschikt aan het doel. Meer weten: HCD toolkit

Human Centered Design

Copyright 2011 – 2015 Stichting Innovatie voor Veiligheid[:en]

Onze omgeving moet veiliger!

Daarvoor

 aanjagen

Een belangrijke voorwaarde voor prettig samenleven en een bloeiende economie is een veilig leef- en werkklimaat. Daaarom zetten wij met onze passie de schouders onder de uiteenlopende uitdagingen in de zorg voor veiligheid in leven en werken.

creëren 

Steeds vooruitgang boeken op het verbeteren van het veiligheidsgevoel stimulerend op alle vormen van veiligheid. Een fijne omgeving om te wonen, recreëren en werken, heeft baat bij innovaties die helpen onveiligheid te weren.

 borgen 

Het vergroten van veiligheid kan worden verwezenlijkt door verantwoordelijkheden voor veiligheid terug te brengen bij de eigenaar, de burger en de samenleving, en deze los te koppelen van de taken van hulpdiensten. Wij werken permanent aan het op peil houden van de expertise en de wisselwerking tussen creativiteit en tijdsgeest. Juist de gebruikerservaringen in de implementatiefase zijn voor ons van belang. SIVV blijft betrokken om goede ideeën voor veiligheid ook in de praktijk te volgen. Die ideeën gaan over risicoreductie, verhogen van veiligheid en maatregelen die nodig zijn in crisissituaties.

 afstemmen 

Met onze vaardigheden, kennis, ervaringen en ons groot netwerk binnen het veiligheidsdomein, zijn wij in staat ideeën te signaleren en binnen organisaties te implementeren. Wij zorgen voor een strategische afstemming tussen aanbod, vraag en gebruik door intensieve samenwerking met eindgebruikers, onderwijs, onderneming en overheid, door het:

 • stimuleren en werken aan integrale oplossingen
 • aanpakken van veiligheidsvraagstukken vanuit partnership en co-creatie
 • ondersteunen en organiseren met expertise van bestuurlijke draagkracht
 • samenbrengen van kennis, kunde en ervaringen voor werkbare innovaties
 • verantwoord implementeren vanuit zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer
 • managen en leiden van programma’s en projecten

Onze omgeving moet veiliger!

 verbinden 

Veiligheid heeft alles te maken met samenwerken en kan alleen gerealiseerd worden door te verbinden. U en wij, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en ondernemingen hebben hierin een gezamenlijk belang.

 sturen 

Eén van de belangrijkste pijlers onder een duurzame samenleving is veiligheid. Krachtig beleid, ondernemerschap en bestuur geven borging aan veiligheid en beveiliging. 

 opleiden 

Specialisme krijgen en behouden kan alleen maar door opleiden, trainen en oefenen. Leren van anderen, multidisciplinair en in buitenland geeft vorm en kracht aan taakstellingen.

 financieren 

Continu oplossen van veiligheidsvraagstukken en aanmoedigen van innovaties vergen investeringen. Vanuit een gezonde focus op kostenefficiëntie belichten van doelstelling versus de middelen om er te komen. 

 matchen 

Organisaties en bedrijven (h)erkennen de noodzaak tot verandering. Wij helpen bij het scherpstellen en benoemen de essentie van het veiligheidsvraagstuk. Daarmee kan in samenspraak met betrokkene(n) de behoefte nauwkeurig in kaart worden gebracht en helpen wij orde te scheppen in de beantwoording en oplossing. Op deze wijze fungeert SIVV als een innovatieplatform en koppelt aangeboden diensten aan vraagstukken zodat de werkelijke vraag achter de vraag wordt beantwoord. SIVV is een basis waar innovatieve oplossingen worden gegeneerd voor complexe vraagstukken samen met opdrachtgever, het bedrijfsleven, nationale en internationale (wetenschappelijke) kennisinstellingen. Wij ondersteunen bij:

 • selecteren van producten en diensten
 • testen van resultaten
 • mediatie ten behoeve van integratie van koppelingen
 • onderzoeken van oplossingen en oplossingsrichtingen
 • inschakelen van deskundigen uit relevante netwerken
 • verzorgen van workshops, presentaties, demonstraties etc.
 • leveren van projectleiding/- management en projectbegeleiding
 • ondersteunen bij het aanvragen van subsidies

Voor een optimaal resultaat hanteren wij de methodiek van Human Centered Design. In deze HCD methodiek staat bij elke innovatie de eindgebruiker centraal of dit nu over organisatieveranderingen gaat of bij het implementeren van nieuwe technologieën. Het middel is ondergeschikt aan het doel. Meer weten: HCD toolkit

Human Centered Design

Copyright 2011 – 2015 Stichting Innovatie voor Veiligheid[:]